Agility s Adél - 2.díl

Pro práci s hračkou musíme psa naučit sebekontrolu - nesmí si vzít hračku, dokud mu neřekneme. A dále tah - až po vyslovení povelu pes běží s rychlostí a radostí směrem k odměně. Cvičení sebekontroly a tahu pravidelně střídáme. Musí být v rovnováze, protože přílišný důraz na tah zhoršuje sebekontrolu a obráceně.

Trénink

Budeš potřebovat hračku a pamlsky k odměňování.

  1. Sebekontrola – pes je v odložení. Hračku pomalu přibližujeme a na náš povel se pes může do hračky zakousnout. Podmínky začneme postupně ztěžovat. S hračkou odcházíme, házíme ji na zem, ale pes zůstává stále v odložení, které průběžně odměňujeme pamlsky.                                                                                                                                                                                                                         
  2. Tah – psa držíme, hračku odhodíme, vyhecujeme psa “připrav se, pozor...”, vypouštíme ho s povelem pro chycení hračky a pro povzbuzení vyběhneme s ním. Pokud jsme rychlejší než pes, hračku chytíme. Pes bude v dalším opakování vyhecovanější a hračku bude chtít chytit první.

Cvičení několikrát opakujeme.

Během tréninku dodržujeme

  • pes smí vzít hračku pouze na povel
  • psa nikdy během cvičení netrestáme!
  • nikdy psa nepřetěžujeme - trénink končíme raději dřív, dokud má dost energie

Potřebujete upřesnit informace? Sledujte Adelsdogs na instagramu!